Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Turun Pläkkipelti Oy 

  
 
Viimeisin muutos 23.7.2020. 

 

Turun Pläkkipelti Oy toimii ja harjoittaa liiketoimintaa sekä yksityisten henkilöiden että yritysten kanssa. Liiketoiminnan harjoittamiseksi on tietyissä tapauksissa tarpeen kerätä ja käsitellä henkilötietoja. Henkilötietojen turvaaminen ja yksityisyydestä huolehtiminen on meille tärkeää. Tässä tietosuojaselosteessa esitellään henkilötietojen käsittelytapojamme ja niihin liittyviä oikeuksia.  

 

Tietosuojaseloste koskee asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita ja verkkosivuvierailijoita. 

 

Tietosuojaselosteessa kerrotaan myös verkkosivuillamme käytettävistä evästeistä.  

 

1. Henkilötietojen kerääjä 

 

Turun Pläkkipelti Oy 

Ojannontie 2

21290 Rusko 

Y-tunnus 2649582-2  

Yhteyshenkilö tietosuojaa tai henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on Markus Mustikkamaa: 045 2563 177 tai markus.mustikkamaa (at) plakkipelti.fi 

  

2. Mitä tarkoitetaan henkilötiedoilla? 

 

Henkilötietoja ovat esimerkiksi 

  • Nimi 

  • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat yhteystiedot (esim. laskutus- ja toimitusosoite) 

  • Yrityksen nimi 

  • Yrityksen y-tunnus 

  • Asiakasryhmätieto 

  • Viestintähistoria  

  • Aiempi tilaushistoria 

  • IP-osoite 

 

3. Mihin tarkoituksiin henkilötietoja kerätään? 

Keräämme ja säilytämme henkilötietoja liiketoiminnan harjoittamista varten. Liiketoimintaamme kuuluvat tarjouspyyntöjen käsittely, toimeksiannoista sopiminen, asiakasviestintä, laskutus, markkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen. 

 

4. Miten henkilötietoja hankitaan? 

Keräämme henkilötietoja aina ennen kuin toteutamme joitakin palveluistamme. Pääasiassa tallennamme yhteystietoja verkkosivujemme tarjouspyyntölomakkeen kautta, sähköpostista, tekstiviesteistä ja puheluista, sopimuksista, asiakastapaamisista, sosiaalisen median palveluista sekä muista tilanteista, joissa asiakas tai potentiaalinen asiakas luovuttaa meille tietojaan. 

 

5. Kenelle henkilötietoja voidaan jakaa? 

Saatamme jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka tuottavat meille palveluja. Tällaisiksi palveluiksi voidaan laskea esimerkiksi yhteistyöurakat, markkinointi ja laskutuspalvelu. 

 

6. Voidaanko henkilötietoja luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle? 

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, mutta niitä voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Luovutettaessa henkilötietoja toisenlaisen tietosuojalainsäädännön piiriin varmistumme siitä, että henkilötietosi suojataan asianmukaisesti. 

 

7. Miten henkilötietoni suojataan? 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.  

 

Pläkkipelti huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

  

8. Oikeus henkilötietojen tarkastukseen ja oikaisuun  

Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi tai yritystäsi koskevat tiedot, jotka olemme tallentaneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.  

 

Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot, ole ystävällisesti yhteydessä tietosuoja-asioista vastaavaan yhteyshenkilöömme (ks. kohta 1.) kirjallisesti. Yhteyshenkilömme voi tarvittaessa pyytää todistusta henkilöllisyydestä. Yhteyshenkilömme vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua. 

 

9. Oikeus henkilötietojen poistoon ja tietojen käytön rajoittamiseen 

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista. Niin ikään sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti yhteyshenkilöllemme. Yhteyshenkilömme voi pyytää tarvittaessa todistuksen henkilöllisyydestä. Yhteyshenkilömme vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua. 

 

10. Verkkosivuillamme käytettävät evästeet

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä sivuston toiminnan varmistamiseen, verkkoliikenteen analysointiin ja toiminnan kehitykseen sekä markkinoinnin personointiin. Evästeet ovat pieniä pätkiä tietokonekoodia, jotka tallennetaan tietokoneellesi. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Voit halutessasi estää evästeet selaimesi asetuksista, mutta sillä saattaa olla vaikutuksia sivustomme toimintaan.